Apparaat- en app-gebruik weergeven met Family Safety-activiteitenrapportage (2024)

Microsoft Family Safety

Overzicht

 • Aan de slag
 • De app downloaden
 • Apparaten verbinden
 • Wat is er nieuw
 • Lid worden van Family Safety Insiders
 • Veelgestelde vragen

Uw gezinsgroep beheren

 • Personen toevoegen aan een gezinsgroep
 • Gezinsleden verwijderen of uw gezinsgroep verlaten
 • Meer informatie over rollen in een gezinsgroep
 • Ouderlijke toestemming en Microsoft-accounts voor kinderen
 • Gegevensverzameling en privacyopties
 • Geld toevoegen aan het Microsoft-account van uw kind

Activiteitenoverzicht

 • Bekijk het apparaat- en app-gebruik van uw kind met activiteitenrapportages

Schermtijd

 • Tijdslimieten voor het scherm instellen op de apparaten van uw kinderen
 • App- en gamelimieten instellen voor uw gezinsleden
 • Oplossen van het niet werken van schermtijdlimieten

Inhoudsfilters

 • Ongepaste websites en zoekopdrachten filteren
 • Ongepaste apps en games filteren

Locatieveiligheid

 • Delen van gezinslocaties instellen
 • Rijveiligheid instellen
 • Locaties opslaan en locatiewaarschuwingen instellen
 • Profiteer van premium Family Safety-functies met Microsoft 365 Family

Probleemoplossing voor Microsoft Family Safety

 • Problemen met Microsoft Family Safety oplossen
 • De Microsoft Family Safety-app verwijderen
 • De Microsoft Family Safety-app bijwerken
 • Rapportage van gezinsactiviteiten voor Windows oplossen
 • Family Safety-meldingen voor iOS oplossen

Microsoft account Hulp en informatie over Microsoft Family Safety Meer...Minder

Als u activiteitenrapportage wilt inschakelen en inzicht wilt krijgen in hun online gewoonten, verbindt u de apparaten van gezinsleden via Microsoft Family Safety.

Met deze functie kunnen gezinsorganisatoren bepaalde web-, zoek-, app- en gameactiviteiten van een ander gezinslid bekijken.Deze informatie is toegankelijk via een webbrowser of de Family Safety-app.

Notities:

Activiteitenrapportage in- of uitschakelen

Wanneer activiteitenrapportage is ingeschakeld, worden gegevens van verbonden Family Safety-apparaten gedeeld met gezinsorganisatoren. Activiteit wordt verzameld van Windows-, Xbox- en Android-apparaten met Microsoft Family Safety.

 1. Open de Microsoft Family Safety-app.
  Downloaden

 2. Tik op het gezinslidaccount waarvoor u activiteitenrapportage wilt zien.

 3. Zorg ervoor dat het apparaat is verbonden met Family Safety.

 4. Tik in de rechterbovenhoek.

 5. Schakel de wisselknop Activiteitenrapportage in of uit voor Windows, Xbox, Mobile, Edge of Uitgaven.

 1. Aanmelden bij uw Microsoft-account
  Aanmelden

 2. Nadat u bent aangemeld, selecteert u Family Safety in het menu aan de linkerkant.

 3. Zoek uw gezinslid en selecteer vervolgens Ga naar overzicht.

 4. Als u activiteitenrapportage voor elk platform wilt inschakelen, selecteert u Activiteitenrapportage inschakelen. Als u activiteitenrapportage wilt uitschakelen, schuift u naar de onderkant van elk platformtabblad en schakelt u de wisselknop Activiteitenrapportage uit.

  Opmerking:Mogelijk moet u eerst Apps en games selecteren om Activiteitenrapportage inschakelen te zien.

Activiteitenrapportage weergeven

 1. Aanmelden bij uw Microsoft-account
  Aanmelden

 2. Nadat u bent aangemeld, selecteert u Family Safety in het menu aan de linkerkant.

 3. Zoek uw gezinslid en klik op Overzicht.

 4. Selecteer het platform waarvan u de rapportage wilt weergeven: Schermtijd of Apps en games.

Functies voor activiteitenrapportage

Wanneer activiteitenrapportage is ingeschakeld, worden gegevens van verbonden Family Safety-apparaten gedeeld met gezinsorganisatoren.

Bekijk in Apps en games welke apps en games uw gezinslid al gebruikt en hoe lang.Als u inhoudsfilters gebruikt om leeftijdsgebonden apps en games te blokkeren, worden deze ook vermeld.

Tip:Op Xbox herinnert u uw gezinslid eraan om zich af te melden als hij of zij de console verlaat. Activiteiten worden gerapporteerd terwijl ze zijn aangemeld, zelfs als anderen het apparaat gebruiken.

Web- en zoekactiviteiten omvatten websites die uw gezinslid heeft bezocht en termen die ze hebben gezocht met behulp van de Bing-zoekmachine. Als u web- en zoekfilters hebt ingeschakeld, worden ook pogingen om geblokkeerde websites te bezoeken weergegeven. Bekijk onze gecureerde selectie websites die geschikt zijn voor alle leeftijden voor meer gezinsvriendelijke inhoud!

Opmerking:Activiteitenrapportage omvat alleen web- en zoekactiviteit wanneer een lid de Microsoft Edge-browser gebruikt terwijl ze zijn aangemeld bij hun Microsoft-account.

Schermtijdrapportage toont dagelijkse en wekelijkse details over wanneer en voor hoe lang uw gezinslid zijn of haar apparaten heeft gebruikt.Krijg inzicht in de hoeveelheid tijd die uw gezinslid besteedt aan een bepaalde app voor sociale media, games of webbrowser en bepaal of uschermtijdlimieten wilt inschakelen voor verbonden apparaten.

Als u de schermtijd van een gezinslid wilt weergeven, tikt u op Vandaag en vervolgens op Schermtijd > Apparaten.

Zie ook

Apparaten van gezinsleden verbinden

Gezinsorganisatoren instellen

Hoe Microsoft uw zoekgeschiedenis opslaat en bijhoudt

RSS-FEEDS ABONNEREN

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Ontdekken Community Neem contact met ons op

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Apparaat- en app-gebruik weergeven met Family Safety-activiteitenrapportage (1)

Voordelen van Microsoft 365-abonnementen

Apparaat- en app-gebruik weergeven met Family Safety-activiteitenrapportage (2)

Microsoft 365-training

Apparaat- en app-gebruik weergeven met Family Safety-activiteitenrapportage (3)

Microsoft-beveiliging

Apparaat- en app-gebruik weergeven met Family Safety-activiteitenrapportage (4)

Toegankelijkheidscentrum

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Apparaat- en app-gebruik weergeven met Family Safety-activiteitenrapportage (5)

Stel een vraag aan de Microsoft-Community

Apparaat- en app-gebruik weergeven met Family Safety-activiteitenrapportage (6)

Microsoft Tech Community

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Apparaat- en app-gebruik weergeven met Family Safety-activiteitenrapportage (9)

Online-ondersteuning

Apparaat- en app-gebruik weergeven met Family Safety-activiteitenrapportage (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanael Baumbach

Last Updated:

Views: 5753

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanael Baumbach

Birthday: 1998-12-02

Address: Apt. 829 751 Glover View, West Orlando, IN 22436

Phone: +901025288581

Job: Internal IT Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Motor sports, Flying, Skiing, Hooping, Lego building, Ice skating

Introduction: My name is Nathanael Baumbach, I am a fantastic, nice, victorious, brave, healthy, cute, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.